11 kwi 2014

ECHA ORIENTU


jeszcze tylko przez sobotę i niedzielę można oglądać prolog do projektu "Echa Orientu" w Muzeum Azji i Pacyfiku. Oprowadza autor projektu Lech Żurkowski. 
O kryteriach napisał "brak przypadkowości, jasne intencje, archaiczne techniki wymagające mistrzostwa manualnego, dążenie do harmonii, spontaniczność, wrażliwość na otoczenie (Przyrodę, Wszechświat), duchowość. Pełna lista autorów i prac powstanie w przeciągu najbliższych miesięcy. Również dzięki dyskusji zapoczątkowanej tym pokazem. Z powodów organizacyjnych nie ma autorów mieszkających poza Warszawą, jak również prac rozproszonych i osób, do których nie udało się aktualnie dotrzeć a ekspozycja ceramiki jest ograniczona tylko do formy pokazu slajdów"

malarstwo, rysunek, fotografia
Urszula Broll, Aleksander Kobzdej, Jerzy Jaworowski, Tadeusz Kulisiewicz, Jarosław Sierek, Andrzej Strumiłło, Paweł Żak, Lech Żurkowski
ceramika (pokaz slajdów)
Bożena Sacharczuk (ASP Wrocław), Michał Puszczyński (ASP Wrocław), Andrzej Mędrek (Kraków), Jerzy Szczepkowski (Czarne), Andrzej Bero (Warszawa)